Test

Trailer-Reparatør Kursusforløb

Kursets mål

Trailer-reparatør er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der tilbydes værksteder og personale.
 
Kursusforløbet er sammensat af relevante teoretiske og praktiske fagtekniske områder.
 
Forløbet sikrer, at deltageren får de rette faglige, tekniske og sikkerhedsmæssige kompetencer, for at kunne begå sig som ny trailer-reparatør på værkstedet

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger. Men det er en fordel, hvis deltageren har arbejdet på et værksted, der udfører service- og reparationsarbejde på påhængskøretøjer til lastbiler.

Målgruppe

Ikke-uddannet værkstedspersonale inden for trailerbranchen.

Praktiske forhold

Du har nu mulighed for at reservere din plads på næste Trailer Reparatør Kursus forløb, som forventes at opstarte i foråret 2021.
 
Underviser: Michael Pape Andersen, BESKO AKADEMI 

 

Indhold

Kursusforløbet har en varighed på 3 måneder og består af 7 ét-dags kursusmoduler og én diplom dag.
 
Ved hvert af de 7 kursusmoduler, vil der være en afsluttende prøve, som skal være bestået på et tilfredsstillende niveau.
 
Der vil som afslutning på kursusforløbet blive afholdt en diplom-dag for kursister, værkstedsledere, værkfører og værkstedsassistenter, hvor der overdrages kursusbeviser til det nyuddannet personale, og der udstedes et certifikat til værkstedet.
 
Kontakt BESKO AKADEMI på tlf. 76348280 for nærmere detaljer om indhold på de forskellige moduler, eller læs mere her.

Varighed

8 moduler

Pris

kr. 14.000,00

Tid og sted

Dato
Sted
 
Forår 2021
 

Trygge rammer hos Besko Akademi