Handelsvilkår

Afbud
 
Bliver du forhindret i at deltage på et kursus, skal du kontakte kursusadministrationen og melde afbud hurtigst muligt på tlf. 76348280 eller på e-mail akademi@besko.dk
Hvis du afmelder dig tidligere end 2 uger før kurset afholdes, vil du kunne få godtgjort 75% af fakturabeløbet.
Afmelder du dig senere end 2 uger før kurset afholdes, opkræves det fulde kursusbeløb.
Hvis du skriftligt dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt fravær, forstået som pludselig opstået sygdom eller lignende, refunderes det fulde fakturerede beløb. I tilfælde af tvivl, fastsætter BESKO AKADEMI, hvorvidt der er tale om lovligt forfald.
Hvis du bliver forhindret i at deltage i kurset, er du berettiget til – uden yderligere betaling – at sende en anden deltager i dit sted.
 
Aflysning
 
Ved for få tilmeldinger forbeholder BESKO AKADEMI sig ret til at udskyde eller aflyse kurset.